Опера: ''Залезът на боговете'' от Рихард Вагнер

12 април 2013 | 16:18
Прочетена
4869
 

ЗАЛЕЗЪТ НА БОГОВЕТЕ
от Рихард Вагнер

Режисьор: Пламен Карталов
Диригент: Ерих Вехтер

Действащи лица и изпълнители:
ЗИГФРИД: Костадин Андреев, Мартин Илиев
ГУНТЕР: Атанас Младенов, Свилен Николов
АЛБЕРИХ: Бисер Георгиев, Пламен Димитров
ХАГЕН: Ангел Христов, Петър Бучков
БРЮНХИЛДЕ: Баясгалан Дашням, Мариана Цветкова
ГУТРУНЕ: Марияна Панова, Радостина Николаева, Цветана Бандаловска
ТРЕТА НОРНА: Любов Методиева, Флора Търпоманова
ВТОРА НОРНА: Димитринка Райчева, Ина Петрова
ПЪРВА НОРНА: Олга Михайлова-Динова, Цвета Сарамбелиева
ВАЛТРАУТЕ: Димитринка Райчева, Олга Михайлова-Динова, Цвета Сарамбелиева 
ВОГЛИНДЕ: Ирина Жекова, Милена Гюрова
ВЕЛГУНДЕ : Доротея Доротеева, Силвия Тенева,
ФЛОСХИЛДЕ: Димитринка Райчева, Цвета Сарамбелиева

Сюжет:

Норните, дъщерите на Ерда, от незапомнени времена предат въжето на съдбата в сянката на Световния ясен, близо до Извора на мъдростта. Вотан е жертвал едното си око, за да може да пие от извора. Когато е отчупил един от клоните на дървото за копие, дървото е загинало от раните си, а изворът е пресъхнал. Норните са се преместили към скалата на Брюнхилда. Гунтер, вожд на гибихунгите, и сестра му Гутруна са законните деца на Гримхилда. Хаген, техният полубрат, е незаконният син, който тя е родила на Алберих срещу заплащане. Така Хаген е продуктът на липсата на любов и преследването на властта: баща му го е създал, единствено за да му върне пръстена.

Пролог
Норните продължават да предат въжето на съдбата, въпреки че вече не знаят всичко, което се е случило, случва се или ще се случи. Те не са сигурни дори дали светлината, която виждат, е зора или огъня, обграждащ скалата. Когато нощта приближава, образите им избледняват. Проклятието на Алберих върху пръстена гризе въжето им. То се скъсва. Норните се връщат долу при майка си Ерда. Отсега нататък човечеството само ще е отговорно за своята съдба. Брюнхилда подтиква Зигфрид към активност в света. Той й дава пръстена за благодарност за всичко, на което го е научила и в знак на тяхната любов. На свой ред тя му дава своя кон.

Първо действие
Гунтер е зает с мисли за това дали славата му е достойна за името Гибихунг. Хаген изтъква, че съществува огромно съкровище, което гибихунгите все още не са спечелили, и още, че нито Гунтер, нито сестра му са женени. Хаген съветва Гунтер да се ожени за Брюнхилда, най-благородната жена в света. Той предлага Гутруна да използва еликсир, който да накара героя Зигфрид да се влюби в нея. Брюнхилда е пазена от огъня, който обгражда нейната скала, но Зигфрид може да я спечели за Гунтер. В този момент се чува рогът на Зигфрид. Гунтер поздравява Зигфрид с добре дошъл. Те си разменят обет за приятелство. Хаген разпитва за нибелунгското съкровище. Зигфрид му показва шлема и му обяснява, че е оставил всичко друго, с изключение на един пръстен, който е дал на Брюнхилда. Хаген му казва, че шлемът може да превърне този, който го носи, в каквото си поиска и да го пренесе незабавно там, където пожелае. Гутруна носи вълшебната напитка. Зигфрид пие за своята възлюбена Брюнхилда. Но веднага след като отпива, се влюбва страстно в Гутруна, загубил всякакъв спомен за Брюнхилда. Заради Гутруна той предлага да помогне на Гунтер да спечели жената, която желае. Гунтер описва Брюнхилда и огъня, който обкръжава нейната скала. Зигфрид предлага да използва шлема, за да я спечели за Гунтер. Гунтер и Зигфрид полагат клетва за кръвно братство. Хаген не участва, обяснявайки, че студената му кръв би я развалила. Гунтер и Зигфрид потеглят, оставяйки Хаген на пост. Той злорадства за успеха на плановете си и се надява да се добере до пръстена. Брюнхилда е учудена от пристигането на сестра й Валтраута. Тя разбира погрешно причината за посещението, решавайки че Вотан й е простил и че Валтраута е дошла да сподели любовта и радостта й. Валтраута й обяснява, че напротив, Вотан не знае нищо за нейната мисия. Той седи мълчаливо във Валхала със счупеното си копие в ръка, очаквайки края, който ще бъде известен от гарваните, които е проводил. Но е казал на Валтраута, че ако Брюнхилда върне пръстена на рейнските дъщери, тя ще спаси и него, и света. Сега Брюнхилда е равнодушна към съдбата на Валхала. Тя категорично отказва да даде пръстена – залог за любовта на Зигфрид. Валтраута си тръгва отчаяна. Брюнхилда вижда как се разгарят пламъците, обграждащи скалата. Тя чува рога на Зигфрид и отива да го посрещне, само за да го намери в образа на Гунтер. Зигфрид, предрешен като Гунтер, изтръгва пръстена от ръката й. Казва, че мечът му Нотунг ще ги разделя тази нощ.

Второ действие
Докато Хаген сънливо стои на пост, Алберих напомня на сина си да подхранва духа на омраза в душата си, да мисли за унищожението на Зигфрид и за това как да се сдобие с пръстена. Денят се зазорява и Алберих изчезва от съзнанието на Хаген. Зигфрид се връща с новините, че Брюнхилда му се е покорила в образа му на Гунтер. Гутруна събира всички жени, за да присъстват на нейното тържество, оставяйки Хаген да свика мъжете. Хаген надува своя рог, призовавайки мъжете за битка. След това обявява сватбата на Гунтер и Брюнхилда. Мъжете се смеят над зловещата му шега. Хаген им напомня, че трябва да защитават Брюнхилда и да отмъстят, ако някой е постъпил несправедливо спрямо нея. Когато Гунтер приветства Гутруна и Зигфрид като втората брачна двойка, Брюнхилда е ужасена, че любимият й не я разпознава. Тя забелязва пръстена на пръста му и го обвинява, че го е откраднал от Гунтер. Зигфрид си спомня, че пръстенът произлиза от нибелунгското съкровище. Вбесена, Брюнхилда обикаля около Зигфрид, обвинявайки го, че е спал с нея. Той се заклева на върха на копието на Хаген, че е удържал на думата си пред Гунтер. Тя се заклева, че е казала истината и настоява, че Зигфрид трябва да умре заради предателството си. Зигфрид кани мъжете и жените да присъстват на сватбеното му тържество. Брюнхилда размишлява върху мистерията. Хаген предлага да отмъсти за нея, но тя признава, че е използвала магия, за да направи любимия си непобедим. Все пак е оставила гърба му незащитен, тъй като никой герой не би обърнал гръб на враговете си. Хаген разбира, че това е мястото, където може да го порази. Брюнхилда обижда Гунтер за малодушието му. Заедно с Хаген, тя го убеждава, че Зигфрид трябва да умре. Гунтер мисли за това как ще страда Гутруна, но Брюнхилда я проклина за това, че е откраднала любовта на Зигфрид. Хаген предлага убийството да бъде представено като нещастен случай по време на лов. Гунтер и Брюнхилда се обръщат към Вотан, бога на клетвите, с молба да си отмъстят за стореното им зло. Хаген призовава баща си Алберих и очаква деня, в който нибелунгите отново ще влязат в притежание на пръстена.

Трето действие
Рейнските дъщери все още бленуват за златото, което им е било откраднато. Зигфрид се появява, те флиртуват с него и го молят за пръстена на ръката му. Когато той вече почти е склонил да им го даде, те го предупреждават, че той е прокълнат от нибелунга, който е откраднал златото от тях, изковал е пръстена и след това го е загубил. Зигфрид е обречен да умре, освен ако не им даде пръстена. Техните заплахи го оставят безчувствен. Той отказва да им даде пръстена. Рейнските дъщери решават да помолят за помощ Брюнхилда. Хаген, Гунтер и мъжете пристигат. Зигфрид им казва, че рейнските дъщери са го предупредили, че ще умре. Когато Гунтер мрачно се умисля, Хаген моли Зигфрид да им разкаже за младежките си приключения. Той им разказва за Миме, за Нотунг, за борбата му с Фафнер, за птичата песен, която е разбрал, за това как е намерил пръстена и шлема и е убил Миме. Когато паметта на Зигфрид започва да се колебае, Хаген му предлага напитка. Сега Зигфрид си спомня как е чул за Брюнхилда, как е преминал през огъня, събудил я е и я е прегърнал. Хаген посочва гарваните, които кръжат около Зигфрид и след това отлитат към Рейн. Хаген го пробожда в гърба, заявявайки, че го е наказал за лъжесвидетелство. Преди да умре, Зигфрид си спомня как е събудил Брюнхилда от нейния сън. Кошмарите на Гутруна я събуждат от сън. Когато внасят тялото на Зигфрид, тя яростно се нахвърля върху Гунтер. Той обвинява Хаген, който оправдава постъпката си и иска пръстена за отплата. Хаген убива Гунтер. Брюнхилда се намесва, за да усмири спречкването. Тя е чула рейнските дъщери и сега разбира всичко. Издава заповед от реката да бъде стъкмена огромна погребална клада за Зигфрид. Изпраща гарваните на Вотан обратно вкъщи с тревожни вести. Взема пръстена и казва на рейнските дъщери да си го вземат от нейната пепел, вече пречистен чрез огън от проклятието. След като кладата е запалена, Брюнхилда възсяда своя кон Гране и влиза с него в пламъците. Огънят се разгорява, когато река Рейн прелива извън бреговете си и рейнските дъщери плуват, за да си вземат пръстена. Хаген се опитва да ги спре, но те го удавят. Залата на гибихунгите се срутва. Постепенно пламъците се засилват, в небето се виждат Валхала и боговете, които седят в нея. Докато рейнските дъщери празнуват връщането на пръстена и неговото злато на реката, пламъците лумват в залата на боговете, като накрая напълно я скриват от погледа. Всички богове биват унищожени във всепоглъщащия огън.

На сцената на Софийска опера и балет на:
22 май 2013 от 17:00 (премиера)
26 май 2013 от 16:00
29 май 2013 от 17:00 
02 юни 2013 от 16:00
29 юни 2013 от 16:00

Свързани новини

Коментари

Добави коментар

Екипът на Hotnews.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Hot

Джулиана Гани се събуди гола

Инфлуенсърката с нова секси провокация

Райна пръска еротика в Малта

Певицата позира в оскъдна рокля

Николета се показа от ваната

Плеймейтката държи в тайна къде е правена поредната гола снимка

Виж още от Hot

Специален проект

Да оставим следи ІІІ

Новини

Скандал с българското предложение за „Оскар“

Теодор Ушев обяви избора за нелегитимен

Соня Йончева е Певец на годината от OPUS Klassik

Сопраното благодари от социалната мрежа

Тина Търнър продаде правата върху музиката си

81-годишната суперзвезда изрази увереност, че музиката й е "в сигурни ръце"

Йова Станкова представи “Затворен в теб”

Авторката на "Галерия от светове" с нов роман

Устата "сваля" родните звезди

Представя шоуто си "Звездите отзад" на рождения си ден

Неделчо пусна сериал за "Игри на волята" (Видео)

Аниматорът рисува кратки забавни филмчета с героите от предаването

Куката и Захари Бахаров отново на екран

"Южен вятър 2" с премиера през ноември

Билетите за Лили Иванова поевтиняха

След драмата в Пловдив, тя ще пее в Бургас

Петя Буюклиева изненада с проект

Певицата издава детски албум

"Пътят на честта" вдъхнови Орлин Павлов

Певецът с нов музикален проект

Алекс Раева признава неуспехите си

Детективката от "Маскираният певец" се качва на сцената на празника на независимостта

Георги Тошев за Лили:Всичко има начало и край

Два страхотни скандала с концерта на Иванова в Пловдив

Стефан Вълдобрев празнува лятото

Кани на концерт на 29 септември

Дует Weil се завръщат като Джеймс Бонд

Музикантите с патриотично парче

Лили Иванова приключва с "Последен валс"

Премести първия концерт във Варна

Тв и Риалити

Гала полугола в ефир и на 54

Водещата пръска секскапил

Семира от Игрите зарязана от баща си

Гняв срещу Мани след оставането й

Ново жури в "България търси талант"

Само Катето Евро остава, ето кой още ще прецежда талантите

Виж още от Тв и Риалити

Издънки

Светльо Витков оцеля по чудо в катастрофа

"Около 300 метра удари, въртене и влачене и 5 метра смляна мантинела", разказва за инцидента музиканта

Най-сетне!Зуека се показа от Испания

Актьорът не обяснява защо не иска да каже къде живее

Мариана Попова: Ще кацнат извънземните

Певицата избухна с откровения

Виж още от Издънки

Култура

Скандал с българското предложение за „Оскар“

Теодор Ушев обяви избора за нелегитимен

Соня Йончева е Певец на годината от OPUS Klassik

Сопраното благодари от социалната мрежа

Тина Търнър продаде правата върху музиката си

81-годишната суперзвезда изрази увереност, че музиката й е "в сигурни ръце"

Виж още от Култура

Fashionista

Обявиха Мария Бакалова за модна икона в Париж

Българката на първия ред на ревюто на Louis Vuitton

Почина мъжът на дизайнера Том Форд

Двамата имат 9-годишен син

Най-сетне! Пълнички манекенки в седмицата на модата

Кристиан Сириано качи на подиума Прешъс Лий

Виж още от Fashionista
Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.