За поколения български студенти този ден е еуфоричен - това е Студентският празник 8 декември и така е вече десетилетия. Сменят се поколенията и това Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus не може да не вълнува, защото означава и младост, и вълнение от ученето, което всеки сам е избрал, а и перспектива.

И така е от далечни времена - счита се, че студентският химн Gaudeamus igitur е използван още през 13 век и авторите му са неизвестни. Съвременният текст е написан от скитащия немски поет К. В. Киндлебен през 1781 г., а за мелодия е използвана по-рано създадена (1717) песен от Я. Г. Гюнтер. Но, да сме обективни, едва ли много от днешните студенти знаят това, но друга латинска сентенция гласи: „О, времена, о нрави!" И все пак това е празник на младостта, на тези млади хора, които винаги са най-будната част от обществото не само в българската история - стига само да се вгледаме в отминалия ХХ-век. За ХХІ тепърва ще осъжда времето.

Студентският празник се чества официално от 1903 г., когато се е отбелязвал 15 годишният юбилей на Софийския университет и датата става празник на всички студенти в България. Тази година България отбеляза 120 годишнината от създаването на Алма Матер, така е призван да се нарича все пак само Софийския университет „Св Климент Охридски". Да му отдадем почит отново в този ден, когато по стар стил е денят на патрона му. Решението за празника е на Академичния съвет от 30 ноември 1902 г. Празнуването на празника е отменено след 1944 г. и е заменено със 17 ноември когато е Международният ден на студентската солидарност. През 1962 г. празникът на университета на 8 декември е възстановен. На заседание на Съвета на ректорите на 28 октомври 1994 г. е взето решение 8 декември да бъде неучебен ден и празник на българските студенти. 

Честит празник и от нас на всички студенти, студентки и студентскоподобни :)