Социална кампания, посветена на повишаване информираността по въпросите, касаещи равенството на половете ще се проведе в централната част на Велико Търново на 8-ми януари 2015 от 14:30ч. до 16:00ч.

В рамките на провеждания от 2 до 9-ти януари 2015г. семинар „Gender Training Seminar for Youth Workers“, организиран от Сдружение „ГЛОУ“ и финансиран по програма Еразъм +, участници от пет държави дискутираха актуални аспекти на темата „равенство на половете” - стереотипи, закони, младежки програми, социални реформи и др.

В два от модулите на семинара участниците интервюираха жителите на Велико Търново, за да добият представа за тяхната информираност и мнение за степента на полова равнопоставеност в страната. Резултатите показват, че 90% от запитаните местни жители не знаят дали в България има закон, свързан с равенството на половете, дали във Велико Търново има организации, които работят в тази сфера и съществуват ли разлики в процента на заетост на мъже и жени в страната.

В отговор на откритата нужда за повишаване информираността по тези въпроси, кулминацията на проекта ще бъде мащабна социална кампания, включваща четири основни дейности: 1) лекция-дискусия, посветена на проблемите при осигуряване равенство на половете в страните партньори; 2) флашмобове на различни места в града, които имат за цел да привлекат вниманието на жителите към проблема по провокативен и иновативен начин; 3) Дърво на желанията и обещанията, където преминаващите жители на града ще бъдат приканени да напишат обещания към себе си за новата година, а в замяна ще получат цвете с вдъхновяващо послание, стимулиращо нагласи за равенство на половете; 4) българските участници в проекта ще провокират местните жители, търсейки техните предположения за факти от официални статистики, представящи моментната ситуация на проблема в България. Дейностите ще бъдат съсредоточени по улиците в централната част на града.

Кампанията ще стартира с флашмоб от 14:30 ч. пред Театъра.