Специалист в област, в която малцина са наистина просветени – манипулирането, клиничният психолог д-р Джордж Саймън ни среща с характерните черти и способи на действие на манипулативните хора и предлага нестандартни начини за противодействие в ценната си книга „Манипулаторите“.

Първата и естествена представа на всеки е, че манипулаторите са далеч от нас – някъде отвън. Те, мислим си, са кукловодите в сянка зад тежките кулиси, които така и не се повдигат, за да видим техните лица. Често обаче манипулаторите не са чужди хора: децата – особено юношите – са истински експерти в манипулацията; интимните партньори – и мъже, и жени – също; колегата, който се държи мило и ви се усмихва постоянно, може тихомълком да работи срещу вас, докато тръби, че помага, а шефът ви – да извлича максимума от слабостите и уязвимостта ви.

Манипулативните хора имат две основни цели: да печелят и да изглеждат добри, докато го правят. А една от най-често срещаните грешки при жертвите е да се успокояват, че манипулаторите им понякога не осъзнават какво точно правят. Д-р Саймън изброява четирите основни причини, поради които т.нар. жертви изпитват силни затруднения да прекратят отношенията си със свои манипулативни близки, макар да чувстват, че злоупотребяват с тях. Ученият описва и властовите тактики, които манипулаторите използват често, за да налагат собствените си цели, а отгоре на това и да оправдават поведението си. От „Манипулаторите“ научаваме още каква е природата на емоционално разстроените характери, какви са основните характеристики на агресивните личностни типове, както и отличителните черти на скрито агресивната личност. Саймън предлага различни начини за предефиниране на „правилата на играта“ между жертвата и манипулатора, разяснявайки как да откриваме потенциалните слабости в характера си, благодарение на които сме манипулирани.Джордж Саймън завършва клинична психология в университета „Тексас Тек“. От десетилетия изучава манипулаторите и техните жертви, води популярни семинари в САЩ и дава интервюта за Си Ен Ен, „Фокс нюс“ и различни радиостанции. Водещи корпорации, агенции и институции ползват неговите услуги за справяне с проблемни ситуации. Книгата „Манипулаторите“ е ценна както с това, че представя лесни за изпълнение инструменти за лично овластяване и упражняване на контрол във всички взаимоотношения, така и с нестандартния поглед върху манипулацията: „Скритата агресия е в ядрото на по-голямата част от манипулацията. Предлагам нова гледна точка с надеждата да помогна на обикновените хора и на терапевтите да престанат да подпомагат манипулативното поведение.“