Излезе дългоочакваният втори том на „Една история на Рая“ (ИК „Изток-Запад“) на изявения френски ерудит Жан Делюмо – член на Академията за надписи и художествена проза и хоноруван преподавател в Колеж дьо Франс.

Трудът е продължение на фундаменталното изследване на учения върху мечтите за щастие на християните от Запада.

След като разглежда страховете и нуждата от сигурност на християните в западна Европа от Средновековието до края на XVIII век в първия том на „Една история на Рая“, видният френски историк Жан Делюмо продължава своето изследване, като си поставя за цел да „съживи мечтите за щастие на една цивилизация...“

Чрез втория том на своя блестящ труд Делюмо обръща специално внимание на многобройните миленаристки прояви в периода ХV–ХVІІ в., подчертавайки, че терминът „миленаризъм“, в истинския си смисъл не е очакване на 1000 или 2000 г., а „очакване на хиляда години земно щастие”. Колективната надежда за това земно щастие е разгледана като исторически „обект“ във втората част на „Една история на Рая“ по сходен с предната книга начин: блестящо, енциклопедично и увлекателно.

Самият Делюмо разяснява: „Как от носталгията по Едемската градина неусетно сме преминали към надеждата за един нов земен рай и как тази надежда се е лаицизирала, за да роди понятието за прогрес – това е пътят, който ще следва тази нова книга – път, прокаран от предишната, която беше посветена на сполуките и несгодите на блаженото място, което Адам и Ева са изгубили. Така че тук ще стане дума за прехода в християнския свят от миленаризма към прогнози за сияйно бъдеще, направени през ХVІІІ в. на Запад от множество писатели и философи. Нашият маршрут ще започне от пророчествата на Стария завет и Откровението на св. Йоан и ще свърши с марксистките писания.“ Авторът продължава изследването си, обхващайки периода от края на XVIII век до настоящето, като набляга на връзките, които постепенно са се създали между миленаризма от една страна и утопиите и идеологията на „прогреса“ от друга.

Роден през 1923 г. в Нант, днес Делюмо е почетен професор в Колеж дьо Франс, където е бил ръководител на катедра „История на религиозните нагласи в модерния Запад“ от 1975 до 1994 г. Член е на френската Академия за надписи и художествена проза, а сред множеството негови трудове, част от които излизали и на български език, са заглавия като „Страхът в Западния свят (XIV-XVIII век)“ и първия том на „Една история на Рая“.