Галерия Юзина представя втората част от концептуалния проект на Александър Юзев – „Вътре – Вън“.

Нa 25 Февруари 2013 г., пет месеца след първата акция, авторът ще развие тезата за човешкото зачатие, развитие и предопределеност, която започна в първата част на проекта. Използваната универсална визуална метафора получава специфичен визуален израз - плексигласова топка, върху която е проектиран конкретен образ - символ на позицията на нашата държава спрямо световните сили.

Втората, „вътрешна” част от проекта ще представи пред посетителите една естетизирана, инструментално-декоративна версия на репродуктивния акт, част от основния цикъл на проекта. Монтирани и сгъстени в мултимедийна инсталация, актовите сцени внасят агресивния жаргон на рекламата и поп културата в пространството на галерията по един зрелищен начин.

Системно, систематично: без начало и без край сношението се превръща във визуална формула, фраза или символично действие извън непосредственото си предназначение или прочит. Така инсталацията функционира на границата между вулгарен попарт и суров, ангажиран редимейд в прочит на най-старата тема, заседнала в културното напластяване на цивилизацията като метастази от табута, обсесии или нагони. Ясен формален коментар на актуалния визуален език и култура, но и ясно, звучно „fuck off” на тази ситуация и това положение на българина, художника, човека, детето, евентуалното ни бъдеще и предопределеност.

Комбинацията от двете форми на представяне на универсална и чувствителна за съвременното общество тема по един откровен и характерен начин поставя въпроси като завършени форми на съвременната митологизация, кодове и трансгресии в изобразителните системи, медийната контаминация на пространството, индивидуалната и социална визуална култура. Двете изложби балансират крайностите на банализация на трагедията на съвременния човек и на ироничната драматизация на първичния акт… сякаш кой знае какво е станало…

Проектът „Вътре – вън” на Александър Юзев включва две изложби, които се реализират съвместно с  галерия „Юзина”. Първият етап от проекта бе външна изложба от три живописни пана, заемащи местата на билбордове, които бяха поставени в центъра на София, между бул. “Евлоги Георгиев” 22 и ул. “Христо Смирненски” на 23 септември 2012 г. Вторият етап от проекта представлява необичайна инсталация – вътре в арт пространството на галерия „Юзина”.

Снимки: Личен архив на Александър Юзев/ © „От игла до конец”