Филмите ще бъдат прожектирани в социален център "Хаспел"  - името на първата серия е "Сексуалност и бунт" и интерпретират сексуалната революция в една тоталитарна среда.

Българско, чешко и руско кино от 60-те години до 80-те, което изражда донякъде стереотипите за половоте ще бъде предствено от "Отклонение" 1967 (България), "Маргаритки" 1966 (Чехословакия) и "Малката Вера" 1988 (СССР).

Ако кино изкуството ви е провокирало, можете да вземете участие в дискусиите след това. „Отклонение" е филм на режисьорите Гриша Островски и Тодор Стоянов, по сценарий на Блага Димитрова, с Невена Коканова и Иван Андонов в главните роли. Направен през шейсетте, той разглежда епохата непосредствено след войната през призмата на изминалите почти двайсет години. Революционизирани от комунистическите идеи за освобождаване на сексуалните отношения от конвенциите на традиционното семейство, двама студенти решават да изпитат на практика противоречията, възникнали след появяването на тези нови идеи за еманципация на сексуалността.