Актрисата била доста притеснена за посещението си в Rwanda за подкрепа на няколко благотворителни акции, свързани с подобряване на живота на жените в най-бедните региони там.