Как да постигнем щастие и благоденствие посредством връзката ум-тяло и да получим достъп до просветения мозък, който е изходната точка към свободата и блаженството показват известният индийски лекар и мислител Дипак Чопра и Рудолф Е. Танзи в съвместната си книга „Свръхмозъкът“ (ИК „Изток-Запад“).

Човешкият мозък е съставен от приблизително сто милиарда нервни клетки, които образуват един трилион, дори квадрилион връзки, наречени синапси. Тези връзки са в динамично състояние и постоянно се променят в отговор на заобикалящата ни среда – нашият мозък обяснява и създава света, в който живеем. Всичко, което усещаме чрез сетивата си (зрение, слух, допир, обоняние, вкус) и което преживяваме (тъга, страх, любов, радост, щастие), е такова, каквото е, благодарение именно на нашия ум. За да разгърнем пълния му потенциал, ние трябва да се научим да го използваме по нов начин – да действаме едновременно като ръководители, изобретатели, учители и потребители на своя мозък.

Базирайки се едновременно на най-новите изследвания и на важни духовни прозрения, „Свръхмозъкът“ (с подзаглавие „Освободете необузданата сила на ума си, за да постигнете добро здраве, щастие и духовно благоденствие“) на Дипак Чопра и Рудолф Е. Танзи разсейва някои от широко разпространените митове за мозъка, които ограничават неговия потенциал. Мозъкът ни е в състояние да се лекува и да се променя по абсолютно удивителен начин и достигайки до една нова връзка с него, ние можем да преобразим своя живот до неузнаваемост, твърдят Чопра и Танзи.

„Свръхмозъкът“ е своеобразен наръчник, с помощта на който можем лесно да постигнем тъй бленуваното пълно щастие. Книгата показва на достъпен език как:

- да използваме мозъка си, вместо да позволяваме той да ни използва;
- да живеем, поддържайки ума си напълно здрав;
- да намалим рисковете, съпътстващи стареенето;
- да достигнем до просветения мозък, който е отправната точка към свободата и блаженството;
- да се справяме с разнообразни проблеми – от наднормено тегло до депресия;
- да постигнем щастие и благоденствие посредством връзката ум-тяло...

Чопра е известен индийски лекар и мистик. Автор е на редица издания (много от тях преведени и на български език), едно от които е „Седемте духовни закона на йога“ в съавторство с Дейвид Саймън. Танзи пък е професор по неврология и оглавява т. нар. Alzheimer’s Genome Project. В „Свръхмозъкът“ Чопра пише: „Мозъкът е не само най-великият дар на природата, но и входът към неограниченото бъдеще, в което можете да започнете да живеете сега.“