Руският физик д-р Михаил Заречни представя „Квантово-мистичната картина на света“ (ИК „Изток-Запад“) – книга, в която максимално достъпно обяснената квантова физика и будистките практики се преплитат по нетрадиционен начин.

Квантовата физика е наука, която малцина наистина разбират. Въпреки това през последните години тя придобива един особен статут –  много хора употребяват самата дума „квантов“ като определение за нещо екзотично, модерно, абстрактно; в действителност обаче повечето от тях далеч не разбират правилно понятието. Неразбирането на квантовата физика и опитите за налагането й в широка употреба водят до допълнително масово объркване и неадекватно тълкуване на терминологията.

Руският физик д-р Михаил Заречни въвежда в основите на квантовата физика и ги обяснява на максимално достъпен език с помощта на примери от конкретни експерименти. В своята „Квантово-мистичната картина на света“ той използва теоретичните концепции в тази наука за обяснението на онова, което ние, хората, чувстваме, виждаме, наблюдаваме. За целта Заречни се опира и на достъпни текстове от различни традиции, сред които се открояват сутрите на Буда, наследството на патриарсите на дзен, както и Бхагавадгита.

В „Квантово-мистичната картина на света“ (с подзаглавие „Структурата на реалността и пътят на човека“) Заречни разглежда два типа състояния – смес и суперпозиция, които според него са в основата на разбирането на квантовата картина на света и на връзката й с мистичната. По повод последната Заречни е категоричен: „Мистици като Буда, Хуейнън, Григорий Сковорода и много, много други са ни оставили точни указания за вратите, зад които се открива пътят към познанието на самите нас и на света. Ние щедро ще черпим от безценните им съвети.“

„Самият опит да си създадем зрителна представа за елементарните частици и да мислим за тях визуално означава да имаме абсолютно невярна представа за тях.“

Вернер Хайзенберг