Малките посетители на фестивала в Западен парк, организиран от Фондация Кредо Бонум съвместно със Столична община, ще имат възможност заедно с Ателие „Приказен свят” да създадат пъстър пасаж от риби с „летящи” над тях пеперуди.

За изработването на тази инсталация ще се използват несвойствени и подлежащи на рециклиране материали. Така ще се провокира въображението и находчивостта на децата за създаване на нещо красиво от нещо на пръв поглед излишно като същевременно ги образова по екологичните теми. Проектът е подходящ за деца на възраст от 5 до 12 години.

“С помощта на подходящите материали  и бои се надяваме тази детска фантазия да стане реалност, защо не и да увлече преминаващата от там публика  да стане част от случването” сподели  Татяна Антонова, ръководител на Ателие “Приказен свят”.   

Събитието ще се състои от 20 до 23 юни от 17.00 до 20.00 часа в пространството на алпинеума в Северната част на Западен парк.

Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и ''Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска културна столица.